artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (nr 13) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 613/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 201848.491 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert225.430 KB
Oferta realizacji zadania publicznego341.500 KB
Wzór oświadczenia o niekaralności54.281 KB
Karta oceny oferty91.912 KB
Wzór ramowy umowy134.503 KB
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT59.479 KB
Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz53.504 KB
Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego384.500 KB
Zarządzenie Nr 685/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018113.744 KB
Zarządzenie Nr 707/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018141.209 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej198.327 KB
Wykaz ofert894.538 KB
Zarządzenie Nr 781/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 201848.844 KB
Informacja o wynikach884.634 KB
Zarządzenie Nr 814/18 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018114.279 KB
Zarządzenie Nr 1350/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018109.002 KB