artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 666/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 728/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2011/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2230/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska