artykuł nr 1

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Środki trwałe - 20 539 549,20
Pozostałe środki trwałe (w tym środki trwałe placówek typu rodzinnego) - 
5 825 292,88
Wartości niematerialne i prawne (do 3 500,00 zł) - 
575 955,74
Wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500,00 zł) - 
709 857,66

artykuł nr 2

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosi 108.364.397 zł (bez pozostałych jednostek systemu pomocy społecznej, których budżet razem wynosi 23.384.760 zł) - czyli na pomoc społeczną jest przeznaczonych jest 131.749.157 zł.