artykuł nr 1

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Środki trwałe - 25 304 249,67
Pozostałe środki trwałe (w tym środki trwałe placówek typu rodzinnego) - 
3 958 990,41
Wartości niematerialne i prawne (do 3 500,00 zł) - 
580 501,79
Wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500,00 zł) - 
441 089,90 zł

artykuł nr 2

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi 229 894 503 zł (zadania realizowane przez Ośrodek i podmioty nie zaliczane do finansów publicznych). Plan finansowy wydatków na rok 2024 pozostałych jednostek systemu pomocy społecznej wynosi razem 48 980 958 zł.
Ogółem na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie Miasta Gdańska na 2024 rok środki finansowe w wysokości 278 875 461 zł.