artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 665/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 722/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 884/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 950/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1006/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1133/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1191/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1616/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1846/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1984/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2053/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2200/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2413/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1795/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2021/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2149/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1132/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 28 października 2021 r. o godz. 14:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1739/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1882/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 21 października 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: karolina.gurzynska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1664/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 1789/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 1908/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1405/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2021 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1196/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1196/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1196/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1347/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1457/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30. Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1346/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1404/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 885/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 14:00.

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 1033/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1195/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 820/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 917/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w latach 2021 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 651/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 775/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 663/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Załączniki:
Wykaz ofert 891.426 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 434/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 434/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 434/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 584/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 721/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:
Wykaz ofert 1.270 MB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 388/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: magdalena.kmiecik@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 483/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 632/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 1091/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Załączniki:
Wykaz ofert 1.016 MB
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 39/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 stycznia 2021 r.

Załączniki:
Wykaz ofert 408.826 KB