artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 665/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 722/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 884/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 950/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1006/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1133/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1191/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1616/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1846/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1984/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2053/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2200/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2413/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1795/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2021/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2149/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1132/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 28 października 2021 r. o godz. 14:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1739/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1882/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 21 października 2021 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: karolina.gurzynska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1664/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 1789/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 1908/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej