artykuł nr 1

Zadania pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest urzędem pomagającym Miastu Gdańsk w realizowaniu jego zadań.

W skrócie na Ośrodek mówi się MOPR.

MOPR pomaga osobom, które są w trudnej sytuacji.

MOPR może pomóc Ci finansowo. Taką pomoc nazywa się zasiłkiem.

MOPR może zapewnić Ci jedzenie i odzież.

MOPR pomaga osobom niesamodzielnym, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością i przewlekle chorym.

MOPR zapewnia usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze to pomoc opiekunki lub opiekuna w domu. Opiekunka lub opiekun pomagają się umyć, przebrać lub wziąć leki.

MOPR kieruje do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej to całodobowa opieka poza domem. Na dom pomocy społecznej mówi się w skrócie DPS.

MOPR może umówić Cię na spotkanie z prawnikiem. Prawnik wytłumaczy Ci, o co chodzi w piśmie, które otrzymałeś ze spółdzielni mieszkaniowej albo z sądu.

MOPR może umówić Cię na spotkanie z psychologiem. Psychologowi możesz powiedzieć o nieprzyjemny wydarzeniu z życia oraz o tym, czego się boisz.

MOPR może udzielić Ci dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na fundusz mówi się w skrócie PFRON. Z PFRON możesz otrzymać pomoc na przerobienie łazienki, kupienie łóżka rehabilitacyjnego, czy aparatu słuchowego. MOPR może Cię także wesprzeć w wyjeździe na turnus rehabilitacyjny.

MOPR wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością w przygotowaniu się do podjęcia pracy – nazywa się to Warsztat Terapii Zajęciowej.

MOPR może skierować Cię do schroniska dla osób bezdomnych.

W MOPR są asystenci rodziny. Asystent rodziny może Ci pomoc w trudnościach w opiece i wychowaniu dzieci.

MOPR pomoże Ci po wyjściu z zakładu karnego.

MOPR może pomóc Ci wyjść z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

MOPR pomoże Ci odejść od sprawcy przemocy.

MOPR pomoże Ci, jeżeli opuszczasz placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub podobnego rodzaju miejsce. Takie wsparcie jest nazywane pomocą na usamodzielnienie.

Zadaniem MOPR jest także zapewnienie domu dzieciom, które nie mają zapewnionej opieki rodziców.

MOPR organizuje pogrzeb zmarłemu, który nie może zostać pochowany przez rodzinę.

MOPR pomaga również niektórym cudzoziemcom. Mogą oni otrzymać pieniądze na opłaty mieszkaniowe, odzież czy kurs języka polskiego.