artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługuje:

Barbara Paszkiewicz
Wydział Organizacyjno-Techniczny
Referat Organizacyjny
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
III piętro, pokój 315
e-mail: barbara.paszkiewicz@gdansk.gda.pl
tel. 58/342 31 65
fax: 58/342 31 51

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej w Polsce

Odpowiedzialność merytoryczna i cyfrowa informacji przeznaczonej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie wdzięczny za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do redakcji Biuletynu Informacji Publicznej, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.