artykuł nr 1

2023 rok

artykuł nr 2

2022 rok

artykuł nr 3

2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

artykuł nr 4

2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

artykuł nr 5

2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok