artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 0,5 etatu)

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)