artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1684/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodzininy i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 24/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 ? 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1945/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1841/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska oraz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1766/15 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia 1684/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1684/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1683/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1619/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 listopada 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1234/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.