artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1498/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 września 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 20 października 2016 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1071/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lipca 2016 r.

Ogłoszenie otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1071/16 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki otwartego naboru na zawarcie partnerstwa246 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty do naboru partnera282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
List intencyjny248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu366 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert613 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1307/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 202046 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1345/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 970/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2016 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 728/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 728/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 907/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 969/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 619/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 25 maja 2016 r.