artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2004/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1310/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 967/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 918/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 402/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 125/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2004/19 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1826/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie MOPR w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, pokój 216.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2021/19 w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 202094 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozstrzygnięcie konkursu361 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik oceny formalnej495 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1958/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z realizacji zadania437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczenia wymaganego od Realizatora w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o wydatkowaniu co najmniej 50% kwoty dotychczasowych transz dotacji185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o niekaralności183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego459 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o konkursie ofert369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1826/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Prfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1823/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1665/20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1064/20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 345/20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2061/19 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2020/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik oceny formalnejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1943/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór karty oceny oferty279 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert903 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1823/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1663/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1518/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych „Pod Cisem” w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Sterniczej 2.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1713 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 201997 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozstrzygnięcie konkursu332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik oceny formalnej378 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1651/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór sprawozdania518 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczenia wymaganego od Realizatora w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór Karty Oceny oferty375 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczenia o niekaralności260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oferty konkursowej479 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o konkursie ofert432 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1518/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer