artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1758/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2020 r.

artykuł nr 2

Spotkania informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 18 listopada 2020 r.:

Spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams  w następujących dniach:

24 listopada

  • Zadania z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 14.00

25 listopada

  • Zadania z zakresu wspierania osób w kryzysie bezdomności – 12.00
  • Zadania z zakresu mieszkalnictwa społecznego, ekonomii społecznej oraz prowadzenia sklepu społecznego – 12.00
  • Zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 13.00
  • Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.00
  • Zadania z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami – 15:00

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.wierzbicka@mopr.gda.pl.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1667/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska oraz w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1767/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1204/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1348/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1600/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2412/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1666/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2099/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 664/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2565/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1667/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska oraz w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1768/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 456/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1345/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1669/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1738/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2260/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska