artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1404/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2020 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1185/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 934/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2020 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 850/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 849/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 855/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 919/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020