artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2605/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 2605/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 117/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 407/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 727/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 920/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1701/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1792/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1916/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2241/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 2418/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r. (Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej - streetworking).
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2487/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2606/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska;
II. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej;
III. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”;
IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A.
Zainteresowane osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności pod adresem e-mail:
dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2494/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 120/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 324/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 751/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 961/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1059/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1405/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2046/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 13:00.
Zainteresowane osoby, które chciały by wziąć udział w spotkaniu, otrzymają link do spotkania, po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2356/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 2383/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: Mieszkania rozproszone ze wsparciem,
II. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Spotkanie obędzie się on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 4 października 2022 r. o godz. 13:00, link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2089/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2195/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2377/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska