artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
II. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania;
III. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
IV. Prowadzenie wsparcia, w tym wsparcia mieszkaniowego zgodnie z metodą Housing First w nurcie redukcji szkód dla osób w bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/ lub zaburzeniami psychicznymi.
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: p. Dorota Klos tel. 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 533/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 569/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. (link do ogłoszenia).
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami (link do Witkac.pl)
II. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (link do Witkac.pl)

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na  pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie p. Karolina Domżalska tel. 58/342-31-58, adres e-mail: karolina.domzalska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 328/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 433/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska