artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2369/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2023 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi
II. Kompleksowe Wsparcie Dziecka - pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem
III. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym
IV. Realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową
V. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością
VI. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Dorota Klos - tel.: 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 2378/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 2438/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zadanie 2.11: Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej-streetworking
II. Zadanie 2.17: Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej/psychologicznej w zakresie problemów uzależnień w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Dorota Klos - tel.: 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 2336/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 2439/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej ogłoszonego zarządzeniem Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2024 roku
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2024 roku.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie Karolina Domżalska, tel. 58/342 31 58, adres e-mail: karolina.domzalska@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 2074/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 2208/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

 

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów
II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”
III. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”
IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego o charakterze interwencyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem/nadużyciem ekonomicznym
V. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach integracji społecznej
VI. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Senior+ dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+
VII. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennych domach pomocy
VIII. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy
IX. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
X. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
XI. Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami.
Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58, adres e-mail:
karolina.domzalska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1776/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 1877/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 2073/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska