artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.