artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1449/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 października 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 i 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.