artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1534/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1337/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1764/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1700/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska582 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1554/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer