artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 619/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 25 maja 2016 r.