artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 728/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 728/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 907/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 969/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer