artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1498/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 września 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 20 października 2016 r.