artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1576/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2016 r.