artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1991/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1954/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1512/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 883/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 390/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2013/16 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer