artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 538/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2020 r.