artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Zarządzenie Nr 845/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 2 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 844/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 "Innowacje społeczne", Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter - s. 13).

Chęć udziału w spotkaniu, ze względu na obowiązujące reżimy sanitarne proszę zgłosić na adres e-mailowy: agnieszka.wierzbicka@mopr.gda.pl lub pod nr telefonu: 58/342 31 58.

Zarządzenie Nr 966/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020