artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 849/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 855/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 919/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020