artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 934/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2020 r.