artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: Mieszkania rozproszone ze wsparciem,
II. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Spotkanie obędzie się on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 4 października 2022 r. o godz. 13:00, link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2089/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2195/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2377/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska