artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 13:00.
Zainteresowane osoby, które chciały by wziąć udział w spotkaniu, otrzymają link do spotkania, po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2356/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 2383/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej