artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami - zarządzenie zostało uchylone

Zarządzenie Nr 674/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) wskazane w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 12:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Ewa Chwedyna - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: ewa.chwedyna@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 916/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1019/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami