artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego konkursu konkurs ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu:
I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
II. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi
III. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
IV. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących
V. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
VI. Prowadzenie wsparcia w mieszkaniach wspomaganych
VII. Prowadzenie wsparcia w mieszkaniach treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej i imigrantów
VIII. Zabezpieczenie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
IX. Prowadzenie punktu wsparcia dla kobiet w bezdomności.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 marca 2024 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Ewa Chwedyna - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: ewa.chwedyna@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 844/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 936/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska