artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (1 etat i 0,5 etatu, umowa o pracę)

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (2 etaty, umowa o pracę)