artykuł nr 1

Informacja

Nabór na stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.

Wszystkich zainteresowanych pracą w MOPR w Gdańsku prosimy o bieżące śledzenie zamieszczanych na naszej stronie ogłoszeń o prowadzonych konkursach.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 58/342 31 60 w Wydziale Spraw Pracowniczych.

artykuł nr 2

Kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Osoby ubiegające się o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku zobowiązane są do dołączenia do składanych dokumentów aplikacyjnych wypełnionego Kwestionariusza osobowego i oświadczeń!