artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 744/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2011 r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych oraz powołania Zespołu Oceniającego do przeprowadzenia oceny złożonych w otwartym naborze zgłoszeń.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 627/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 627/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Katalog kosztów kwalifikowanych78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 743/11 zmieniajace zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 863/11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 881/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1105/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 251/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 165/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lutego 2011 r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacji działąjących w sferze pożytku publicznego zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu systemowego "Systematycznie do celu" w 2011 roku oraz powołania Zespołu Oceniającego do przeprowadzenia oceny złożonych w otwartym naborze zgłoszeń.