artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1981/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1789/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1789/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie599 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1906/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia regulaminu jej pracy57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1979/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1220/13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1405/13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1403/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 września 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 i 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1161/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1135/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu "Nasz sposób na przemoc" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Edycja 2012 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursowej i przedłożenia Prezydentowi Miasta Gdańska propozycji, co do wyboru ofert partnerstwa.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1135/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu ?Nasz sposób na przemoc? realizowanego w ramach Programu Osłonowego ?Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Edycja 2012 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursowej i przedłożenia Prezydentowi Miasta Gdańska propozycji, co do wyboru ofert partnerstwa63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu "Nasz sposób na przemoc"47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1412/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu "Nasz sposób na przemoc" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Edycja 2012 r. 59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer