artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1736/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2014 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1534/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1337/15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1764/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin Komisji Konkursowej72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Skład Komisji Konkursowej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1700/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska582 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1554/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1430/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 12 listopada 2014 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1312/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 15 października 2014 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1159/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Termin składania ofert upływa 10 września 2014 r.