artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 959/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2014 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 807/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2014 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 557/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 2 czerwca 2014 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 110/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r.