artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1159/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej