artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

KATARZYNA JASIŃSKA
e-mail: ido@mopr.gda.pl

 

Klauzule informacyjne: