artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

MIROSŁAW ŻMUDZIŃSKI
e-mail: miroslaw.zmudzinski@mopr.gda.pl

 

Klauzule informacyjne: