artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

Elżbieta Jastrzębska-Złotoś

e-mail: mopr-iod@gdansk.gda.pl

Klauzule informacyjne poniżej jako załączniki:

Załączniki:
Klauzula informacyjna - dla osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla osób potrzebujących objętych kwarantanną97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - Za życiem97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla rekrutacji94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 1395 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 1493 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla pracowników77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 1397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 1496 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 1399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 1497 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla osób z niepełnosprawnościami95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o monitoringu94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. mierzenia temperatury69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla kontrahentów (zarządzanie korespondencją)99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przekazania danych osobowych w ramach procedury konkursowej105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. programów z Funduszu Solidarnościowego95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca dożywiania dzieci ze szkół67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla powołanego członka komisji konkursowej103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla kandydatów do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer