artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

Elżbieta Jastrzębska-Złotoś

e-mail: mopr-iod@gdansk.gda.pl

Klauzule informacyjne poniżej jako załączniki:

Załączniki:
Klauzula informacyjna dla osób potrzebujących objętych kwarantanną 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - Za życiem 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla rekrutacji 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 13 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 14 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla pracowników 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 13 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 14 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 13 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 14 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla osób z niepełnosprawnościami 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o monitoringu 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. mierzenia temperatury 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla kontrahentów (zarządzanie korespondencją) 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przekazania danych osobowych w ramach procedury konkursowej 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. programów z Funduszu Solidarnościowego 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca dożywiania dzieci ze szkół 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla powołanego członka komisji konkursowej 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla kandydatów do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer