artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług  gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków obiadowych i ich dostarczaniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku mieszczącego się przy ul. Sterniczej 2 w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 301.140 KB
Formularz ofertowy 29.000 KB
Informacja o wyniku 184.104 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 – Pracownik administracyjno-biurowy
Moduł 2 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją oraz cateringu dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 582.635 KB
Formularz ofertowy 195.000 KB
Informacja o wyniku 294.918 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 654.150 KB
Formularz ofertowy 182.000 KB
Informacja o wyniku 294.322 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 995 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 488.552 KB
Formularz ofertowy 196.500 KB
Unieważnienie zapytania ofertowego 156.706 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 zakończonego certyfikacją
– dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 578.068 KB
Formularz ofertowy 181.500 KB
Informacja o wyniku 262.956 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na wykonanie pokrycia dachu budynku Centrum Pracy Socjalnej 2 przy ul. Gustkowicza 13.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 173.514 KB
Przedmiar robót 64.403 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka rosyjskiego zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 241.552 KB
Formularz ofertowy 180.500 KB
Pytanie i odpowiedź 153.034 KB
Informacja o wyniku 252.067 KB
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka rosyjskiego zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 573.366 KB
Formularz ofertowy 180.500 KB
Informacja o wyniku 217.530 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Groomer – Fryzjer zwierząt” dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 459.985 KB
Formularz ofertowy 192.500 KB
Informacja o wyniku 242.002 KB
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego zakupu usługi: ewaluacja w ramach projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (POWR.04.01.00-00-DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 559.239 KB
Formularz ofertowy 192.000 KB
Informacja o wyniku 308.916 KB
artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora żurawia przenośnego/przeładunkowego (HDS) wraz egzaminem państwowym dla 5 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 571.684 KB
Formularz ofertowy 193.500 KB
Informacja o wyniku 308.050 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego kursu dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I":
Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją,
Moduł 2 -Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 584.583 KB
Formularz ofertowy 182.000 KB
Informacja o wyniku 312.227 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 559.138 KB
Formularz ofertowy 192.000 KB
Informacja o wyniku 252.330 KB
artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej łącznie dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 671.322 KB
Formularz ofertowy 214.500 KB
Informacja o wyniku 304.309 KB
artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresiezorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz egzaminem państwowym dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 576.358 KB
Formularz ofertowy 154.268 KB
Informacja o wyniku 293.496 KB
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie usługi przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 162.023 KB
Formularz ofertowy 131.500 KB
Informacja o wyniku 228.933 KB
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 573.114 KB
Formularz ofertowy 179.500 KB
Informacja o wyniku 307.943 KB
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz egzaminem państwowym dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 575.706 KB
Formularz ofertowy 201.500 KB
Informacja o wyniku 306.918 KB
artykuł nr 21

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do odnowienia lub nabycia uprawnień SEP G1, G2 i G3 wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi łącznie dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 732.343 KB
Formularz ofertowy 188.500 KB
Sprostowanie oczywistej pomyłki 160.514 KB
Informacja o wyniku 313.269 KB
artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. D wraz kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz egzaminem państwowym dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 483.118 KB
Formularz ofertowy 202.000 KB
Informacja o wyniku 240.727 KB
artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 261.561 KB
Formularz ofertowy 152.000 KB
Informacja o wyniku 73.313 KB
artykuł nr 24

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparkoładowarek wraz z egzaminem zewnętrznym dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 559.708 KB
Formularz ofertowy 192.500 KB
Informacja o wyniku 309.319 KB
artykuł nr 25

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I” kursów przygotowujących do odnowienia lub nabycia uprawnień SEP G1, G2 i G3 wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 760.252 KB
Formularz ofertowy 151.180 KB
Informacja o wyniku 242.551 KB
artykuł nr 26

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert zakresu: zorganizowania i przeprowadzenia kursu spawania gazowego (311) oraz kursu spawania metodą MAG (135) wraz z egzaminami certyfikującymi  dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 751.064 KB
Formularz ofertowy 156.372 KB
Informacja o wyniku 310.575 KB
artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 642.624 KB
Formularz ofertowy 200.000 KB
Informacja o wyniku 302.884 KB
artykuł nr 28

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania projektami – Prince 2 Practitioner zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 498.317 KB
Formularz ofertowy 184.500 KB
Informacja o wyniku 361.435 KB
artykuł nr 29

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu florystycznego wraz z egzaminem czeladniczym dla jednej Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 565.234 KB
Formularz ofertowy 212.500 KB
Informacja o wyniku 425.522 KB
artykuł nr 30

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1 zakończonego certyfikacją łącznie dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu Cała Naprzód I.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 646.302 KB
Formularz ofertowy 198.500 KB
Informacja o wyniku 296.496 KB
artykuł nr 31

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1 zakończonego certyfikacją TELC łącznie dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu Cała Naprzód I.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 645.838 KB
Formularz ofertowy 198.500 KB
Informacja o wyniku 241.840 KB
artykuł nr 32

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu fryzjerskiego wraz z egzaminem czeladniczym dla jednej Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.843 MB
Formularz ofertowy 212.500 KB
Informacja o wyniku 238.660 KB
artykuł nr 33

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kompleksowego dwumodułowego szkolenia w zakresie zarządzania projektami dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”:
Moduł 1 – Prince2 Foundation zakończony certyfikacją;
Moduł 2 – Prince 2 Practitioner zakończony certyfikacją.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 1.579 MB
Formularz ofertowy 186.000 KB
Informacja o wyniku 290.480 KB
artykuł nr 34

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie identyfikacji potrzeb i kompetencji 24 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I” w kontekście zawodowym (doskonalenia zawodowego oraz ustalenia kierunku działań umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście/powrót na rynek pracy).

artykuł nr 35

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C+E i szkolenia okresowego łącznie dla 5 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 2.053 MB
Formularz ofertowy 240.000 KB
Informacja o wyniku 368.201 KB