artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1699/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych oraz powołania Zespołu Oceniającego do przeprowadzenia oceny złożonych w otwartym naborze zgłoszeń.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1597/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1449/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 października 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 i 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1159/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej