artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2177/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 grudnia o godz. 13.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A (sala nr 13)

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2021/17 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa254 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny do otwartego naboru ofert338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert137 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2176/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25/18 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2191/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2186/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wynikuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyniku141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2128/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2112/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór)67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór)62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór ramowy umowy232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert403 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1979/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30.

 

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Szanowni Państwo, uzupełnień braków należy dokonać na platformie elektronicznej obsługi dotacji www.witkac.pl

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1978/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert684 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2129/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2162/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2190/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 385/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 614/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 684/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 815/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1390/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1560/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1781/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1930/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego"

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1831/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego"143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Oferty realizacji zadania publicznego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór ramowy umowy252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór)67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1927/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego?143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wynikuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1976/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. ?Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego?117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer