artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2025/18 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 141.491 KB
Zarządzenie Nr 733/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 112.865 KB
Zarządzenie Nr 798/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 101.743 KB
Zarządzenie Nr 864/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 121.259 KB
Zarządzenie Nr 962/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 113.017 KB
Zarządzenie Nr 1320/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 117.690 KB
Zarządzenie Nr 1533/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 82.701 KB
Zarządzenie Nr 1749/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 82.035 KB
Zarządzenie Nr 1805/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 83.525 KB
Zarządzenie Nr 1895/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 90.508 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1907/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku ul. Modrzewskiego 2A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1907/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 203.752 KB
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert 672.863 KB
Katalog kosztów kwalifikowanych 248.007 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 199.000 KB
Karta oceny oferty 400.485 KB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 159.000 KB
Zarządzenie Nr 1983/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 217.740 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 234.006 KB
Wykaz ofert 3.866 MB
Zarządzenie Nr 2100/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 120.239 KB
Zarządzenie Nr 12/19 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 2100/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 114.066 KB
Zarządzenie Nr 863/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 116.651 KB
Zarządzenie Nr 1578/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 87.303 KB
Zarządzenie Nr 1824/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 85.833 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1906/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1906/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 212.333 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 476.902 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 307.000 KB
Oświadczenie o niekaralności 268.276 KB
Karta oceny oferty 409.654 KB
Wzór ramowy umowy 339.455 KB
Załącznik do umowy 195.721 KB
Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego 340.000 KB
Zarządzenie Nr 1984/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 218.986 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 234.746 KB
Wykaz ofert 1.299 MB
Informacja o wynikach 1.504 MB
Informacja o wynikach - sprostowanie 287.296 KB
Zarządzenie Nr 2092/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 113.257 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1718/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 października 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1559/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 września 2018 r.

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1268/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1058/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie dziennego domu pomocy z 15 miejscami dla osób chorych, z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 931/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z dzielnic Gdańska.

 

Termin składania ofert  za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl upływa  25 czerwca 2018 r. o godz. 15:30

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 13.00 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, zobowiązane są do ich uzupełnienia za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, po uzupełnieniu braków, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć do kancelarii MOPR w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 16 - 18 maja 2018 roku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek - od 7.30 do 14.30.
W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej „Potwierdzenia złożenia oferty”, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 648/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 139.315 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 457.174 KB
Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert 144.448 KB
Załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert 165.106 KB
Załącznik Nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert 165.947 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 147.000 KB
Karta oceny oferty 285.384 KB
Wykaz ofert 2.166 MB
Zarządzenie Nr 790/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 141.706 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 199.187 KB
Zarządzenie Nr 865/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 124.927 KB
Zarządzenie Nr 904/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 105.683 KB
Zarządzenie Nr 1743/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 123.678 KB
Zarządzenie Nr 1881/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 122.258 KB
Zarządzenie Nr 1534/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 83.840 KB
Zarządzenie Nr 401/20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 89.225 KB
Zarządzenie Nr 629/20 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 90.059 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (nr 13) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 613/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 48.491 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 225.430 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 341.500 KB
Wzór oświadczenia o niekaralności 54.281 KB
Karta oceny oferty 91.912 KB
Wzór ramowy umowy 134.503 KB
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 59.479 KB
Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz 53.504 KB
Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 384.500 KB
Zarządzenie Nr 685/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 113.744 KB
Zarządzenie Nr 707/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 141.209 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 198.327 KB
Wykaz ofert 894.538 KB
Zarządzenie Nr 781/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 48.844 KB
Informacja o wynikach 884.634 KB
Zarządzenie Nr 814/18 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 114.279 KB
Zarządzenie Nr 1350/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 109.002 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 553/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 362/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2018 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 19 marca 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w So Stay Hotel ul. Kartuska 18 w Gdańsku

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 70
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (poziom -1) przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 5 lutego 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w Olivia Sky Club
Olivia Business Centre
A: Olivia Tower (12 piętro)
Al. Grunwaldzka 472A 80-309 Gdańsk

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 90
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl