artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1895/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1805/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1749/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1533/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1320/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 962/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 864/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 798/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 733/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2025/18 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1907/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku ul. Modrzewskiego 2A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1824/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1578/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 863/19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/19 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 2100/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2100/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1983/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty400 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Katalog kosztów kwalifikowanych248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert673 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1907/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1906/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2092/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wynikach - sprostowanie287 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wynikachMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1984/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do umowy196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór ramowy umowy339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o niekaralności268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego307 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1906/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1718/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 października 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1559/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 września 2018 r.

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1760/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wynikach255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofert611 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1664/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór)433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do umowy135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór ramowy umowy254 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o niekaralności184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert307 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1559/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer